forklift
 
Mission
Forklift Attachment AB är ett företag som utvecklar och distribuerar materialhanterings utrustning för truckar, såsom gaffelspridare, klämmor, master och slangvindor.
   
 
Verksamhetspolicy
Forklift Attachment AB ska i vår utveckling och distribution av materialhanteringsutrustning för truckar, skapa en hög kundnöjdhet genom att fokusera på kundernas önskemål, efterfrågan och förväntningar. Vi ska minska den miljöpåverkan vi har så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Vår målsättning är att alltid ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete genom att:
• ha stort kundfokus där tvåvägskommunikation är en nyckel till framgång
• effektivisera vår logistik av varor och produkter för minskade indirekta utsläpp från transporterna
• sortera uppkommet avfall inom verksamheten för hög grad av återvinning
• uppmuntra till vidareutveckling och kompetenshöjning inom företaget och våra leverantörer
• skapa delaktighet bland anställda i kvalitets- och miljöarbetet
• säkerställa att vi följer relevant lagstiftning som företaget omfattas av
• informera anlitade leverantörer om Forklift åtaganden avseende kvalitet och miljö och vad det innebär att vara leverantör till företaget
• visa öppenhet och informera om företagets kvalitets- och miljöarbete.
Tobias Levin, VD
Linköping 2017-01-01